Østsjællands Harmonika Orkester  -  30 år i ord og billeder

Foto

1/241

101 Ringe 1983

 

Tilbage til ØHO

I året 2013 kan Østsjællands Harmonika Orkester fejre  30 års jubilæum. Det markeres med 2 forskellige arrangementer:  Et "nostalgi-arr." og en Humøreftermiddag.

Det er 30 år, hvor en masse dejlig harmonikamusik er formidlet ud til mange mennesker i både  ind- og udland.

Det hele startede med, at orkesterets leder, Gitte Sivkjær, havde en gruppe harmonikaelever på Præstegårdsskolen, som Lærkeskolen i Stenløse hed dengang. Gitte havde også elever i Valby, Birkerød og Allerød og alle disse elever prøvede for sjov at mødes til en fælles juleafslutning i Allerød i 1981. Da grupperne jo havde den samme lærer, var nogle af  de indlærte numre også de samme, og således kunne  man med fordel spille sammen. Alle elever syntes, det var vældig givende og den spæde kim til Østsjællands Harmonika Orkester var hermed lagt.

Orkesterets aller første offentlig optræden var i Ølstykke Hallen d. 10. april 1982. Da hed vi blot Gitte Sivkjær´s Orkester, men da orkesteret så i 1983 skulle deltage i Ringe Harmonikatræf på Fyn, måtte vi have et navn. De fleste orkestre har navn efter, hvor de kommer fra, og ØHO er heller ingen undtagelse. Da medlemmerne jo kom fra hele Østsjælland lige fra Helsinge i nord til Rønnede i syd, var navnet næsten givet, og vi tog til Ringe som ØSTSJÆLLANDS HARMONIKA ORKESTER.

Så tog det hele fart.  Der blev øvet på livet løs. Musik er en herlig ting at være fælles om, og da der samtidig var bud efter harmonikamusik i butikscentre og plejehjem rundt omkring, begyndte en spændende udvikling for medlemmerne.

Efterhånden syntes man også, at det kunne være interessant at tage til udlandet og spille samt møde harmonikaspillere  fra andre lande. Det første forsigtige bud på denne aktivitet blev deltagelse i Svensk-Dansk Harmonika Galla i Sverige i sommeren 1985. Vi tog forventningsfulde af sted med telt og soveposer og fik en fantastisk tur .

Senere er det blevet til mange udlandsrejser: Østrig har været besøgt 3 gange, Finland, England, Island og Tjekkoslovakiet har også været  ØHO's rejsemål.

I England var vi privat indkvarteret hos  Horsham Accordeon Band og vi gjorde gengæld året efter, hvor det engelske orkester gæstede os. 

I 1995 besøgte vi Reykjavik Harmonika Klub på Island. Det var en kæmpe oplevelse, som mange stadig husker tilbage på med stor glæde.

Året efter kom vore islandske venner til Danmark og blev her en del af kulturbyåret i 1996. Det var en stor oplevelse for alle parter.

Østsjællands Harmonika Orkester har også spillet næsten overalt i Danmark lige fra Bindslev i Nordjylland, Esbjerg , Langeland, Fyn, Møn, Falster, Bornholm samt hele Sjælland.

ØHO har stået for rigtig mange arrangementer lokalt i Stenløse (nu Egedal) Kommune, hvor vi er medlem af Kulturelt Samråd. Det er blevet til en del humøreftermiddage med fællessang og underholdning. Der har været Wiener Matine´, Fransk Cafe´og ikke mindst den store juletræsfest for børn og voksne i Skibsted Hallen i Veksø.

Det var en årligt tilbagevendende begivenhed, som ØHO med glæde så frem til  at arrangere. Den første juletræsfest løb af stablen i 1986, og blev gentaget årligt 18 år i træk. Ca. 200 børn og voksne købte hver gang billet, og vi så efterhånden flere og flere af de første børn, der var med, komme med deres egne børn. Det var en herlig udvikling.

D. 20/12 2000 spillede Østsjællands Harmonika Orkester sin første julekoncert i Stenløse Kirke. Det er også blevet en dejlig tradition. Vores nylig afviklede julekoncert d. 19/12 2012 var så velbesøgt, at der måtte sættes ekstra stole op i kirken. Det er vi meget glade og stolte over.

Udover julekoncerterne spillede vi en del  år også kirkekoncerter i samarbejde med komponisten og musikpædagogen Peter Nielsen.

I 1995 indspillede ØHO et kassettebånd med en række numre, som var var orkesterets repertoire gennem de første år.

I 1998 tog en flok tidligere ØHO-medlemmer og pårørende initiativ til oprettelsen af "Østsjællands Harmonika Orkesters Venner" (ØHOV) -- en støtteforening til fordel for Østsjællands Harmonika Orkester. Vi er denne forening meget taknemmelig for al deres hjælp ved vore arrangementer. Uden dem kunne vi ikke lave det, vi gør. ØHOV arrangerer desuden hvert år en udflugt for os alle med kulturelle oplevelser, madkurv, kaffe/te og kage.

I 2008 ansøgte vi TUBORGS GRØNNE FOND om støtte til fremstilling af et sanghæfte. Ansøgningen blev velvilligt modtaget, og vi fik 100 flotte sanghæfter ud af det. De bruges flittigt, når ØHO spiller op til fællessang.

Der er stadig stor efterspørgsel efter harmonikamusik ved diverse lejligheder og ØHO stiller gerne op, når der inviteres. Det er jo vidunderligt at spille ved pensionistforeningernes eftermiddagsarrangementer med 100 sangglade mennesker. Og det er herligt at spille ved offentlige markeder, hvor folk, der ellers ikke ville gå til et harmonika-arr., pludselig standser op og står og lytter.

D. 26. januar 2013 kunne Lions i Ganløse fejre 40 års jubilæum. I den anledning blev der holdt et arrangement i Slagslunde Forsamlingshus, hvor Østsjællands Harmonika Orkester blev inviteret til at spille, medens gæsterne ankom til reception. Ved samme lejlighed donerede Lions Østsjællands Harmonika Orkester 5000 kr. En donation, vi er meget glade og stolte over at modtage.

Østsjællands Harmonika Orkester er i en stadig rivende udvikling. Vi ikke er lige så mange, som vi var engang, men er still going strong. Hvis nogen har lyst til at prøve kræfter med os, er man meget velkommen til at rette henvendelse.

Vi glæder os til at fejre vores 30 års jubilæum og har i den anledning inviteret alle tidligere medlemmer til en "nostalgi-dag", hvor vi vil hygge og snakke gamle minder. Vi vil også for en stund spille sammen i et STORT fælles Østsjællands Harmonika Orkester  sat sammen af tidligere og nuværende ØHO medlemmer. Vi håber naturligvis at se rigtig mange af de 90 personer, der har været en del af orkesteret gennem de seneste 30 år.

Til at markere jubilæet for offentligheden er der planlagt en Humøreftermiddag med musik og fællessang på Ølstykke Bibliotek, udendørs, hvis vejret tillader det. Yderligere oplysninger om dette kan følges på ØHO's hjemmeside: www.østsjællandsharmonikaorkester.dk.


Tilbage til ØHO

Created with Arclab Thumb Studio 2.13
Arclab.com - php Form Builder and Watermarking Software