Østsjællands Harmonika Orkester


Egedal Kulturelt Samråd:

Østsjællands Harmonika Orkester blev i 1986 medlem af Stenløse Kulturelt Samråd, som senere ved kommunesammenlægningen blev til Egedal Kulturelt Samråd. Kulturelt Samråd er en paraplyorganisation, som favner alle kulturelle foreninger i Egedal Kommune. 

Samrådets vigtigste formål er bl.a. at arbejde for en stadig styrkelse af kommunens støtte til kulturelle initiativer og aktiviteter  i Egedal Kommune, samt at være rammen om løbende debat, der skal tjene til at inspirere de deltagende foreninger til nye aktiviteter og til at skabe samarbejde foreningerne imellem, hvor dette er muligt.